POSTECH, 세계1위 초대형기업 엑손모빌과 손잡다
시가 총액 세계 1위인 세계 최고의 석유기업인 엑손모빌(EXXONMOBIL)과 POSTECH이 기본연구협약을 체결하고...
 
     
     
     
 
 
     
     
 
 
     
     
 
 
     
 
 
 
     
  * 4월 17일
  여름학기 및 제2학기
  개설과목 제출 마감
* 4월 20일~24일
  제1학기 중간고사